Header programarkiv
Program

SJIT HELVEDES KÅKEN

Under årets Riddu Riđđu festival vil Sjåbakkenhuset, bedre kjent som Sjit helvedes kåken, være åpent for publikum…

Les mer

SJIT HELVEDES KÅKEN

Under årets Riddu Riđđu festival vil Sjåbakkenhuset, bedre kjent som Sjit helvedes kåken, være åpent for publikum…

Les mer

SJIT HELVEDES KÅKEN

Under årets Riddu Riđđu festival vil Sjåbakkenhuset, bedre kjent som Sjit helvedes kåken, være åpent for publikum…

Les mer

SJIT HELVEDES KÅKEN

Under årets Riddu Riđđu festival vil Sjåbakkenhuset, bedre kjent som Sjit helvedes kåken, være åpent for publikum…

Les mer

SJIT HELVEDES KÅKEN

Under årets Riddu Riđđu festival vil Sjåbakkenhuset, bedre kjent som Sjit helvedes kåken, være åpent for publikum…

Les mer

Seminar: Jo hardere vær, desto hardere mann

Av den tradisjonelle samiske mannsrollen forventes det at mannen bidrar til familiens forsørgelse, og at han klarer seg…

Les mer

Seminar: Krigens påvirkning på urfolk i Russland

Russlands militære angrep på Ukraina har alvorlige konsekvenser for livene til urfolk i Russland. Flere…

Les mer

Halvdagskonferanse for kulturbransjen

PÅMELDING HER Riddu Riđđu inviterer til en halvdagskonferanse om hvordan kulturbransjen kan løfte urfolksperspektiver…

Les mer

Lávvosáhka: Du får meg faen ikke til å holde kjeft

Hvordan snakker vi om seksuelle overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet i Sápmi? Alle kjenner noen i nær familie,…

Les mer

Lávvosáhka: Kvinnene i front

I år har den omstridte Fosen-saken virkelig preget det samiske samfunnet og nyhetsbildet nasjonalt. Det var Fosen-…

Les mer

Seminar: Hvorfor sårer hjertespråket?

Det samiske språket vekker sterkt engasjement enten du kan det eller ikke. De fleste samer behersker ikke hjertespråket…

Les mer

Seminar: Hva er ansvarlig filmskaping?

Samiske myter og historier har blitt en skattekiste av inspirasjon for aspirerende filmskapere og innovative…

Les mer

Lávvosáhka: Er kunsten vårt sterkeste våpen?

Ofte høres det prat om at kunsten er vårt våpen i det samiske samfunnet. Kunsten har makta til å røre noe ved et…

Les mer

Utflukt til fjæra

Vi møtes i fjæra for å plukke marint avfall, snakke om sjøsamenes tette bånd til havet, og se på hvilke skatter vi…

Les mer

UiT-seminaret: Viljen til forsoning må vises i handling

«Viljen til forsoning må vises i handling. Her har de som sitter i maktposisjoner, et særlig ansvar, og det venter…

Les mer

Lávvosáhka: Hører samisk tro kun til gamle dager?

Det finnes et velkjent uttrykk som sier at for å undertrykke et folk må man først ødelegge dets åndelige verdier. Mange…

Les mer

Forfattersamtale: Fredrik Prost

Tidlig i 2023 lanserte den samiske forfatteren, duojáren og kunstneren Fredrik Prost boken Leŋges hearggi, Sáhčal fatna…

Les mer

Seminar: Er dette sannheten?

Hvilken urett er begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner? Det har sannhets- og forsoningskommisjonen…

Les mer

Foreldremøte med Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms- og Finnmark fylkeskommune inviterer til samisk foreldremøte på Riddu-sletta. Vi utveksler erfaringer og…

Les mer

Seminar: Hvor kommer neste gjennombrudd for retten til land og vann?

Det pågår mange kamper for retten til land og vann i Sápmi - i Repparfjord, Gállok, i Fovsen på Øyfjellet og…

Les mer

Seminar: Trygge(re) rom for LHBTQIA2s+-samer

LHBTQIA2s+-samer er en minoritet i minoriteten, og mange opplever dobbel diskriminering. Skeive samer har blitt mer…

Les mer

Seminar: Sápmi på verdens største kunstutstilling - hva nå?

Den samiske paviljongen på Veneziabiennalen er en milepæl i synlighet for samisk kunst i verden. Hva sitter vi igjen…

Les mer

UiT-seminaret: samisk lærerkrise?

Samiske språk er i en presset situasjon. Det gjelder både lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. En av de mange…

Les mer

Samtale med årets unge kunstner

Møt Årets unge kunstner Márjá Karlsen til en samtale om hennes kunstnerskap. Dette er en fin mulighet for publikum å…

Les mer

Nordlys-seminaret: Samehets

To av fem unge samer opplever hets flere ganger i året. Jevnlig kommer det fortellinger om hets og diskriminering - fra…

Les mer

UIT-seminaret: “Vindkraft i samiske områder” + Árdnaprisen

Árdnaprisen - Årets beste masteroppgave med urfolkstema (Varighet ca. 15 minutter) UiT og Senter for samiske studier…

Les mer

Samtale med Årets unge kunstnere

Møt Årets unge kunstnere Gáddjá og Biret Haarla til en samtale om deres kunstnerskap. Samtalen ledes av Pinja Pieski og…

Les mer

Valgdebatt: Sametingsvalget 2021

Valgdebatten om sametingsvalget handler om hvordan Sametinget kan påvirke din hverdag og hvordan du gjennom din stemme…

Les mer

Nordlysseminaret: Fra stygg debatt til fremtidsrettet samarbeid

Hvorfor ble det så stygg og ufin debattklima i Tromsø i 2011 da forslaget om å gjøre kommunen til en del av det samiske…

Les mer

Samtale med Årets unge kunstner Emil Karlsen

Emil Karlsen er valgt som Riddu Riđđus unge kunstner i 2019. Emil er 21 år, sjøsame og oppvokst i Omasvuona suohkan (…

Les mer

Q and A med urfolksfilmskapere

Marja Bål Nango, Ingir Nango, Elle Márjá Eira & Mai-Lis Eira, Elle Sofe Sara og Priscilla Naungagiaq Hensley…

Les mer

UIT seminar: Laks: Samiske tradisjoner og grenseoverskridende forvaltning av Tanaelva

Forholdet mellom nasjonal lakseforvaltning og samiske laksefisketradisjoner er stadig konfliktfylt.   Blant aktuelle…

Les mer

Prisutdeling: Årets beste masteroppgave med urfolkstema

I 2019 deler UiT og Senter for samiske studier ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den…

Les mer

Seminar: Urfolksaktivisme

Standing Rock fikk stor oppmerksomhet da kampen om “the Black Snake” tok form i en motstandscamp i april 2016. Men…

Les mer

Nordlysseminaret: kampen om mineralene

Nussir ASA har fått driftskonsesjon og utslippstillatelse for kobbergruve med sjødeponi i Repparfjorden. Gruvedriften…

Les mer

Seminar med Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble satt ned av Stortinget i 2018 og skal granske fornorskningspolitikk og urett…

Les mer

Seminar: Sannhets-og forsonings kommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble satt ned av Stortinget i 2018 og skal granske fornorskningspolitikk og urett…

Les mer

Urfolksmusikk: tradisjon og kommers

Hvor går grensene for modernisering av urfolks kulturuttrykk og hvem bestemmer det? Er det fritt frem så lenge samer…

Les mer

Konferanse: Arktiske stemmer i kunst og litteratur

Denne konferansen fokuserer på den mest intensive perioden av euro-amerikansk imperialisme i Vest-Arktis i perioden…

Les mer

Konferanse: Arktiske stemmer i kunst og litteratur

Denne konferansen fokuserer på den mest intensive perioden av euro-amerikansk imperialisme i Vest-Arktis i perioden…

Les mer

Konferanse: Arktiske stemmer i kunst og litteratur

Denne konferansen fokuserer på den mest intensive perioden av euro-amerikansk imperialisme i Vest-Arktis i perioden…

Les mer

Panelsamtale: FOUR COUNTRIES - TWO SPIRITS

I denne panelsamtale skal vi diskutere hvordan det er å leve skeive liv og drive med skeiv aktivisme i Sápmi. Deltagre…

Les mer

Standing Rock – når vi fram?

Hvordan kan urfolk vinne frem mot eksploatering ved å bruke aktivisme og sosiale medier? Standing Rock-bevegelsen sprer…

Les mer

UIT seminar: Kulturforståelse som nøkkel for bedre helsetjeneste i arktiske områder

Hvordan blir tradisjoner og verdier tatt vare på i helsetjenesten som gis til urbefolkning? Sykepleierstudenter fra…

Les mer

UIT seminar:reindrift i Alaska

Fra slutten av 1800-tallet til rundt 1940 reiste samer og kvener fra Norge til Alaska for å starte tamreindrift. De var…

Les mer

Nordlysseminaret: Hvorfor er samene tause?

«Hvorfor er samene tause?», spør Anne Lene Turi Dimpas i en artikkel i Nordlys, Nordnorsk Debatt. Den sterke kraften i…

Les mer

OBSIDIAN GAZE- PANELSAMTALE

Panelsamtale med kunstnere fra utstillingen Obsidian gaze som tar for seg urfolks identitet og kunstuttrykk.

Les mer

PARTNERS IN POETRY

Mimie Märak, Niillas Holmberg og Sarakka Gaup er unge samiske poeter fra tre forskjellige land og med tre forskjellige…

Les mer

RETTEN TIL EGEN KULTUR

Urfolks kultur brukes kommersielt over hele verden - også i Sápmi, men sjelden eller aldri med urfolks samtykke. Hva…

Les mer

UIT seminar: Urfolkskunnskap fra UIT

Hva er nytt på forskningsfronten innenfor urfolksstudier? UiT Norges arktiske universitet presenterer utvalgte…

Les mer

Seminar: The Stitch Project

The Stitch Project ble startet på Riddu Riđđu i 2012 da syv kunstnere fra Brasil, Island, Palestina, Sverige og Norge…

Les mer

UiT-seminar: Jakt i urfolkssamfunn

Hvordan videreføres tradisjonelle verdier i ulike jaktkulturer? UiT Norges arktiske universitet setter søkelys på jakt…

Les mer

LYNGSHESTENS HISTORIE OG OVERLEVELSE

Lyngshesten er en av tre norske hesteraser og den er en utrydningstruet art. Veterinær Geirmund Vik har vært en viktig…

Les mer

NORDLYSSEMINARET

I 2015 kom det fram i en forskningsstudie at samiske kvinner er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn andre…

Les mer

ADRESSE

Riddu Riđđu Festivála
Senter for nordlige folk
9144 Samuelsberg
Norge

TELEFON: 

+ 47 971 39493

E-post:

[email protected]

Bookingforespørsler:
*
Alle program-/booking-henvendelser til Riddu Riđđu 2023 bør inneholde LIVE-videoer og informasjon om et evt. urfolksperspektiv. 

[email protected]

 

Designet og utviklet av: Ramsalt