Standing Rock – når vi fram?

Seminar

Hvordan kan urfolk vinne frem mot eksploatering ved å bruke aktivisme og sosiale medier? Standing Rock-bevegelsen sprer seg til andre urfolksområder, hvilke ringvirkninger ser vi og hvordan kan vi jobbe videre og hva kan vi lære fra de erfaringene som er gjort i Standing Rock? Ved å skape en bevissthet hos alle aktører, deriblant investorer og politikere, når vi kanskje fram, eller er det en naiv tanke? I seminaret vil vi møte politikere, investorer og aktivister.

Paneldeltagere:

  • Kirsti Bergstø, nestleder i Sosialistisk venstreparti
  • Mariann Wollmann Magga, fungerende Sametingspresident
  • Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef Sparebank1 Nord-Norge
  • Kaj-Martin Georgsen, direktør samfunnsansvar og næringspolitikk DnB (med på Skype)
  • Sandra Marja West
  • Holy Elk Lafarty
  • Maja Jåma, reindriftsutøver
  • Moderator:Christina Henriksen
del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

Konsert
20:35
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
23:35
Lávdi