Nordlysseminaret: Hvorfor er samene tause?

Seminar

«Hvorfor er samene tause?», spør Anne Lene Turi Dimpas i en artikkel i Nordlys, Nordnorsk Debatt. Den sterke kraften i å beskytte seg selv og sin familie, ikke bringe skam på familien, være konfliktsky og ikke klage over problemer, har kanskje blitt erstattet med at samene heller søker hjelp og er mer åpne, drøfter hun. I dagens norske samfunn har åpenhetskulturen gjort at vi alle skal dele våre problemer og hemmeligheter med alle på sosiale medier, reality-TV og lignende. Mange har måttet betale en stor pris for sin åpenhet. Hvordan kan man være åpen uten at det skal få store konsekvenser?

Les artikkelen her:

http://nordnorskdebatt.no/article/hvorfor-samene-tause%20

Paneldeltakere: 

  • Anne Lene Turi Dimpas, Psykologspesialist, PhD, SANKS
  • Kalle Urheim, kunstner og musiker
  • Davvet Bruun-Solbakk, leder i Noereh!
  • Aili Keskitalo, Sametingspolitker NSR

Moderator: Silje Solstad, Avisa Nordlys

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

18:40
Lávdi
Konsert
20:20
Konsert
21:45
Lávdi
Konsert
23:25
Lávdi