Seminar: Urfolksaktivisme

Seminar

Standing Rock fikk stor oppmerksomhet da kampen om “the Black Snake” tok form i en motstandscamp i april 2016. Men lakotafolkets motstandskamp strekker seg 500 år tilbake i tid. Gjennom historien har de blitt utsatt for assimilering, avtalebrudd, landrøverier og overgrep.

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet med same- og urfolksrett som sentrale fagområder. I 2018 ga han ut boken “Fra Little Bighorn til Standing Rock”. I USA er det 573 forskjellige urfolk og urfolksgrupper. Ravnas bok er en beretning om historien og samtiden til urfolk på prærien i Midtvesten.

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

12:00
Yurta
13:00
Nisga'a Longhouse
Riddu siida
13:00
Yurta
14:00
Nisga'a Longhouse
Årets nordlige folk
14:00
Riddu Siida
Riddu siida
17:00
Yurta
Konsert, Årets nordlige folk
18:30
Lávdi
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:58
Báldalávvuene
Konsert
23:00
Lávdi