Årets nordlige folk dag

Årets nordlige folk

Hvert år inviterer Riddu Riđđu et urfolk til festivalen i kraft av å være Årets nordlige folk. Festivalen anser det som viktig å skape møteplasser for urfolk, og å gi urfolk en plattform til å fortelle sine egne historier. I år har Riddu Riđđu valgt å sette et spesielt fokus på kulturuttrykkene til inuitter fra Nunavut gjennom programområdet Årets nordlige folk. Katajjaq/strupesang og trommedans vil være en viktig del av formidlingen under Riddu Riđđu i år.

Riddu Riđđus publikum vil møte flere av kunstnerne og kulturbærerne som arbeider innen kultur, håndverk, musikk, politikk i Nunavut. De er alle viktige stemmer i fortellingen om inuitter fra Nunavut, og om vårt fellesskap som urfolk fra nord. I tillegg vil Årets nordlige folk ha en egen lávvu på Riddu Siida der publikum kan møte dem og delta i ulike drop-in aktiviteter.

Årets nordlige folk-dagen er spesielt viet årets gjestefolk. Lørdag 13. juli 14-16 vil publikum kunne bli bedre kjent med inuitter fra Nunavut.

Årets nordlige folk program er støttet av: 

Image

 

 

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Riddu siida
17:00
Yurta
Konsert, Årets nordlige folk
18:30
Lávdi
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:58
Báldalávvuene
Konsert
23:00
Lávdi