Foreldremøte med Troms og Finnmark fylkeskommune

Seminar

Troms- og Finnmark fylkeskommune inviterer til samisk foreldremøte på Riddu-sletta. Vi utveksler erfaringer og diskuterer hvordan vi best kan tilrettelegge for at ungene våre får en samisk oppvekst. Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Og hva vil samiske foreldre at ungene skal lære og oppleve?

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

12:45
Nisga'a Longhouse
Barn / ungdom, Kurs
13:30
Lávddáš
Kurs, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:00
Lávddáš
14:15
Nisga'a Longhouse
15:00
Kultursalen
16:00
Riddu Siida
Seminar, Litteratur
17:30
Kultursalen
Forestilling
18:45
Lávdi
Konsert
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
22:00
Lávdi
Konsert
23:59
Lávdi
23:59
Báldalávvuene