Seminar: Er dette sannheten?

Seminar

Hvilken urett er begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner? Det har sannhets- og forsoningskommisjonen gransket. Rapporten offentligjøres 1. juni og i denne samtalen vil flere kommisjonsmedlemmer presentere funnene.

Publikum inviteres til å stille spørsmål til kommisjonsmedlemmene. 

Samtalen foregår på norsk.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Forestilling
18:45
Hovedscene
18:15
Hovedscene
Konsert
19:00
20:30
Hovedscene
22:00
Hovedscene
23:59
Báldalávvuene
Konsert
23:59
Hovedscene