Seminar: Er dette sannheten?

Seminar

Hvilken urett er begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner? Det har sannhets- og forsoningskommisjonen gransket. Rapporten offentligjøres 1. juni og i denne samtalen vil flere kommisjonsmedlemmer presentere funnene.

Publikum inviteres til å stille spørsmål til kommisjonsmedlemmene.

Språk: Norsk.

Moderator: Rune Nordgård Andreassen.

Panel: Marit Myrvoll, Anne Kristin Gurák, Ketil Zachariassen.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

16:00
Riddu Siida
Seminar, Litteratur
17:30
Kultursalen
Forestilling
18:45
Lávdi
Konsert
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
22:00
Lávdi
Konsert
23:59
Lávdi
23:59
Báldalávvuene