Nordlysseminaret: kampen om mineralene

Seminar

 

Nussir ASA har fått driftskonsesjon og utslippstillatelse for kobbergruve med sjødeponi i Repparfjorden. Gruvedriften vil ha store konsekvenser for reindriften og fjordfisket i området. Både miljøvernere og Sametinget har protestert, mens Næringsdepartementet mener at gruven ikke vil hindre reindriftsutøvelse. Samtidig pågår det flere andre inngrep i samiske områder: vindindustriområder, utbygging av strømnettet, veier og jernbane.

Er det et moralsk ansvar å åpne for gruvedrift? Hvor starter det ansvaret og hvor slutter Norges ansvar for urfolksrettigheter?

Panelsamtalen er et samarbeid mellom Nordlys og Riddu Riđđu.

 

 

 

del

De neste hendelsene

Riddu siida
16:30
Yurta
17:00
Kultursalen
Riddu siida
18:00
Yurta
19:00
Hovedscene
Konsert, Årets nordlige folk
20:30
Hovedscene
Konsert
22:00
Hovedscene
Konsert
23:30
Hovedscene