Nordlysseminaret: kampen om mineralene

Seminar

Nussir ASA har fått driftskonsesjon og utslippstillatelse for kobbergruve med sjødeponi i Repparfjorden. Gruvedriften vil ha store konsekvenser for reindriften og fjordfisket i området. Både miljøvernere og Sametinget har protestert, mens Næringsdepartementet mener at gruven ikke vil hindre reindriftsutøvelse. Samtidig pågår det flere andre inngrep i samiske områder: vindindustriområder, utbygging av strømnettet, veier og jernbane.

Er det et moralsk ansvar å åpne for gruvedrift? Hvor starter det ansvaret og hvor slutter Norges ansvar for urfolksrettigheter?

Panel: 

  • Frank Bakke-Jensen, Høyre
  • Silje Karine Muotka, Sametingsrådet
  • Tore Wæraas, NHO Arktis
  • Silje Lundberg, Naturvernforbundet

Moderator: 

  • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør Nordlys. 

 

Panelsamtalen er et samarbeid mellom Nordlys og Riddu Riđđu.

 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Image

 

 

del

De neste hendelsene

Riddu siida
17:30
Yurta
Kurs, Riddu siida, Årets nordlige folk
17:00
Riddu Siida
18:00
Kultursalen
19:00
Hovedscene
Konsert, Årets nordlige folk
20:30
Hovedscene
Konsert
22:00
Hovedscene
Konsert
23:30
Hovedscene