Nordlysseminaret: kampen om mineralene

Seminar

Nussir ASA har fått driftskonsesjon og utslippstillatelse for kobbergruve med sjødeponi i Repparfjorden. Gruvedriften vil ha store konsekvenser for reindriften og fjordfisket i området. Både miljøvernere og Sametinget har protestert, mens Næringsdepartementet mener at gruven ikke vil hindre reindriftsutøvelse. Samtidig pågår det flere andre inngrep i samiske områder: vindindustriområder, utbygging av strømnettet, veier og jernbane.

Er det et moralsk ansvar å åpne for gruvedrift? Hvor starter det ansvaret og hvor slutter Norges ansvar for urfolksrettigheter?

Panel: 

  • Frank Bakke-Jensen, Høyre
  • Silje Karine Muotka, Sametingsrådet
  • Tore Wæraas, NHO Arktis
  • Silje Lundberg, Naturvernforbundet

Moderator: 

  • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør Nordlys. 

 

Panelsamtalen er et samarbeid mellom Nordlys og Riddu Riđđu.

 

Det vises til en mediekilden som mangler, denne må settes inn på nytt.
Image

 

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

Riddu siida
17:30
Yurta
18:00
Kultursalen
19:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert
23:30
Lávdi