Lávvosáhka: Kvinnene i front

Seminar

I år har den omstridte Fosen-saken virkelig preget det samiske samfunnet og nyhetsbildet nasjonalt. Det var Fosen-aksjonen i Oslo, i slutten av februar, som virkelig satt debatten om vindturbinene på Roan og Storheia på dagsorden. Frontpersonene i aksjonen besto kun av kvinner. Er det tilfeldig, eller er det typisk for urfolkskamper verden over? Hva er styrkene i kvinnelig lederskap? Og hva er svakhetene?

I denne samtalen møtes Silje Ask Lundberg, Gina Gylver og Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

Språk: Norsk.

Hva er Lávvosáhka?
I år lanserer Riddu Riđđu et nytt konsept, som et tilskudd i seminar-programmet: en samtaleserie kalt Lávvosáhka. Disse samtalene vil foregå i Bálddalávvuene, og formålet med dem er å gå bort fra vestlige modeller for diskusjon, og vende tilbake til den uhøytidelige samtalen. 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

17:30
Kultursalen
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:59
Báldalávvuene
23:59
Lávdi