Lávvosáhka: Du får meg faen ikke til å holde kjeft

Seminar

Hvordan snakker vi om seksuelle overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet i Sápmi? Alle kjenner noen i nær familie, slekt, på arbeidsplassen eller i vennekretsen som er direkte berørt, enten som voldsoffer, overgriper eller pårørende. Likevel snakkes det ikke nok om. 

Lokalsamfunn rundt om i Sápmi virker handlingslammet i møte seksuelle overgrep og uønsket oppmerksomhet. Hvordan kan det ha seg sånn? Hva kan vi gjøre for å se en endring i Sápmi? Og hvorfor har vi den samme samtalen om og om igjen?

I denne samtalen møtes Dávvet Bruun-Solbakk, Kátjá Rávdná Broch Einebakken og Beaska Niillas. Samtalen arrangeres i samarbeid med Sámi Nuoraid Lávdi, den nye ungdomsserien Oro jaska og Alfredfilm.

Språk: Nordsamisk.

Hva er Lávvosáhka?
I år lanserer Riddu Riđđu et nytt konsept, som et tilskudd i seminar-programmet: en samtaleserie kalt Lávvosáhka. Disse samtalene vil foregå i Bálddalávvuene, og formålet med dem er å gå bort fra vestlige modeller for diskusjon, og vende tilbake til den uhøytidelige samtalen. 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Konsert
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:59
Báldalávvuene
23:59
Lávdi