Seminar: Hvorfor sårer hjertespråket?

Seminar

Det samiske språket vekker sterkt engasjement enten du kan det eller ikke. De fleste samer behersker ikke hjertespråket, men flere har begynt prosessen med å ta språket tilbake. Hvordan ta tilbake det samiske språket i et område som Kåfjord, hvor tapet av språket fremdeles smerter?

Språk: Norsk.

Moderator: Siri Broch Johansen.

Panel: Rita Lindvall, Øystein Vangsnes og Silje Karine Muotka.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

17:30
Kultursalen
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:59
Báldalávvuene
23:59
Lávdi