Seminar med Sannhets- og forsoningskommisjonen

Seminar

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble satt ned av Stortinget i 2018 og skal granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått i mandat å gjøre en historisk kartlegging over norske myndigheters politikk overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommisjonen skal også undersøke virkningene av fornorskningspolitikken, og om det er ettervirkninger i dag. Videre skal kommisjonen foreslå tiltak som bidrar til forsoning. Kommisjonen skal av avgi rapport til Stortinget høsten 2022. 

Kommisjonens leder Dagfinn Høybråten og kommisjonsmedlemmene Liv Inger Somby og Marit Myrvoll kommer til Riddu Riđđu for å informere om kommisjonens arbeid. I tillegg vil Sannhets- og forsoningskommisjonen ha en egen lávvu på Riddu Siida lørdag 13.7, der publikum kan møte dem i en mer privat setting.

Arrangementet er et samarbeid mellom Riddu Riđđu Festivála og Senter for nordlige folk

 

del

De neste hendelsene

Riddu siida
16:30
Yurta
16:00
Bibilioteket
17:00
Kultursalen
Riddu siida
18:00
Yurta
19:00
Hovedscene
Konsert, Årets nordlige folk
20:30
Hovedscene
Konsert
22:00
Hovedscene
Konsert
23:30
Hovedscene