NORDLYSSEMINARET

Seminar

I 2015 kom det fram i en forskningsstudie at samiske kvinner er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn andre kvinner. Fra andre urfolkssamfunn kommer det signaler om samme negative tendens. Hvorfor er det slik? Hvordan skal vi gjøre noe med det? Hvilken påvirkningskraft kan kunst ha? Hvem skal stilles til ansvar? 

Panel: Britt Kramvig, Sigbjørn Skåden, Mimie Märak, Marion Ravna m. fl.

Moderator: Silje Solstad (Bladet Nordlys)

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Barn / ungdom, Litteratur, Forestilling
15:30
Nisga'a Longhouse
17:00
Bibilioteket
18:40
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
21:20
Lávdi
Konsert
22:40
Lávdi
Konsert
23:30
Báldalávvuene