LYNGSHESTENS HISTORIE OG OVERLEVELSE

Seminar

Lyngshesten er en av tre norske hesteraser og den er en utrydningstruet art. Veterinær Geirmund Vik har vært en viktig person i arbeidet med å opprettholde denne rasen. Under årets festival vil han tildeles Kongens fortjenestemedalje for dette arbeidet. Dette markeres også med et miniseminar om hesterasen

Om Geirmund Vik

Geirmund valgte å søke stilling som distriktsveterinær i Nord-Troms som nyutdanna veterinær i 1969, fordi han med sitt engasjement for hest hadde fattet interesse for denne lille, spesielle hesterasen i nord. Det brennende engasjementet for lyngshesten har vedvart. Han har i alle år vært en aktiv bruker og avler av denne hesten og en viktig talsperson. Han var avgjørende for at avlsarbeidet kom i gang igjen i Troms etter at den siste statshingsten var slakta og har bidratt både i organisasjonsarbeid og i daglig opplæring av nye generasjoner lyngshestentusiaster. Også i år deltar han på barnefestivalen på Riddu Riđđu, slik at nye barn får stifte bekjentskap med hesten.

Om Øystein Fredriksen

Aktiv bruker av lyngshesten de siste 10 år som leder på fjellturer, kusk og rytter i samarbeid med Geirmund Vik og Birgit Dorothea Nielsen. Til daglig tannlege og sanger i Vokal Nord.

Om Elling Vatne

Elling Vatne har skrevet boka om Lyngshesten (2. utgave 2006). Han har vært med i hestemiljøet i en årrekke og var blant annet aktivt med i arbeidet omkring bevaring av hesterasen i 1960 og 1970-årene. Han har også vært leder i Alslaget for Lyngshest i årene 1993 -1997. Han har sin formelle bakgrunn innenfor samfunnsvitenskap og har gjennom årene vært ansatt i ulike roller innenfor de tre forvaltningsnivåene. Han er nå pensjonist og bor i Manndalen i Kåfjord.

Tittel på Elling Vatne sitt foredrag: Kåfjord sin betydning for lyngshestens historie og overlevelse

Tittel på Birgit Dorothea Nielsen sitt foredrag: Bruk av lyngshestens opprinnelseshistorie og kultur i arbeidet med bevaring og utvikling av rasen i dag

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

18:40
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
21:20
Lávdi
Konsert
22:40
Lávdi
Konsert
23:30
Báldalávvuene