RETTEN TIL EGEN KULTUR

Seminar

Urfolks kultur brukes kommersielt over hele verden - også i Sápmi, men sjelden eller aldri med urfolks samtykke. Hva skal vi si til fjærprydkledde undertøysmodeller og festivalgjengere? Hvorfor går damer rundt med masseproduserte "stjer- neluer", som vitterlig tradisjonelt brukes av menn - og hvorfor bruker noen dette hodeplagget i det hele tatt? På Riddu Riđđu tar vi debatten om retten til urfolks kultur og kulturuttrykk. 

Panel: Marie Kvernmo, Jacob Adams m. fl.

Moderator: Christina Henriksen

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Barn / ungdom, Konsert
16:30
Lávddáš
Forestilling
17:00, 16:00
Kultursalen
19:00
Lávdi
20:25
Lávdi
Konsert
22:05
Lávdi
Konsert
23:50
Báldalávvuene
Konsert
23:40
Lávdi