Dancing Earth

Forestilling

Dancing Earth er et verdenskjent urfolksdansekompani fra USA. DeresvmålseŠing er å revitalisere kultur og samfunn gjennom urfolksdans. Dansekompaniet vil at publikum skal få en dypere forståelse av forbindelsen mellom land, vann, dyr og planter. Dancing Earth er opptaŠ av å vise en tilknytning til regionen og forholdene som er på det aktuelle stedet de skal jobbe. På Riddu Riđđu skal de sammen
med samiske utøvere lage en forestilling basert på felles erfaringer og utfordringer knyŠet opp mot det å være urfolk.

Medvirkende: Rulan Tangen, Sarakka Gaup, Anne Pesata, Ana Maria Guadalupe Salazar, Natalie Benally, Marte Sarre Fjellheim. 

Støttet av: US Embassy Oslo

DANCING EARTH engagement is supported by Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in partnership with the National Endowment for the Arts and the Andrew W. Mellon Foundation.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

19:00
Lávdi
20:25
Lávdi
Konsert
22:05
Lávdi
Konsert
23:40
Lávdi
Konsert
23:50
Báldalávvuene