Lávvosáhka: Hører samisk tro kun til gamle dager?

Seminar

Det finnes et velkjent uttrykk som sier at for å undertrykke et folk må man først ødelegge dets åndelige verdier. Mange viser nå til at vi må vekke vår gamle samiske naturtro for å beskytte naturen. Men er det rett å ta tilbake noe som nærmest er forsvunnet? Og vet vi egentlig hvordan vår tro tradisjonelt har blitt praktisert? I denne samtalen møtes Katri Somby, Fredrik Prost og Elin Kåven for å undersøke den samiske åndelighetens verdi i dagens Sápmi.

Språk: Nordsamisk

Hva er Lávvosáhka?
I år lanserer Riddu Riđđu et nytt konsept, som et tilskudd i seminar-programmet: en samtaleserie kalt Lávvosáhka. Disse samtalene vil foregå i Bálddalávvuene, og formålet med dem er å gå bort fra vestlige modeller for diskusjon, og vende tilbake til den uhøytidelige samtalen. 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:00
Lávddáš
13:00
Nisga'a Longhouse
Kurs, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
14:00
14:35
Nisga'a Longhouse
14:00
Báldalávvuene
Kurs, Riddu siida, Årets nordlige folk
15:30
Riddu Siida
Kurs, Riddu siida
15:00
Riddu Siida
15:00
Riddu Siida
16:00
Báldalávvuene
17:30
Kultursalen
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
23:59
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:59
Báldalávvuene