UiT-seminaret: Viljen til forsoning må vises i handling

Seminar

«Viljen til forsoning må vises i handling. Her har de som sitter i maktposisjoner, et særlig ansvar, og det venter store utfordringer.» Slik avslutta 10 år gamle Lillen fra Nordreisa den 36 timer lange opplesinga av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen på Nationaltheatret. Sannhet og forsoning er sentrale temaer i Sápmi og Norge for tida. Kommisjonen presenterte sin rapport i juni. Nå skal arbeidet for forsoning starte eller fortsette. På årets UiT-seminar blir det en samtale om sannhet og forsoning og om hva som bør skje framover i Norge og Sápmi.

Samtalepartnere er førsteamanuensis og tidligere kommisjonsmedlem Ketil Zachariassen og professor Eva Josefsen, begge fra UiT Norges arktiske universitet. Moderator for samtalen er UiTs prorektor Kathrine Tveiterås.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Kurs, Årets nordlige folk
11:30
Riddu Siida
11:30
Nisga'a Longhouse
Riddu siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Kultursalen
Kurs, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Riddu Siida
Riddu siida, Kunst
12:00
Riddu Siida
Kurs, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:00
Lávddáš
13:00
Nisga'a Longhouse
14:00
Báldalávvuene
14:00
14:35
Nisga'a Longhouse
Kurs, Riddu siida, Årets nordlige folk
15:30
Riddu Siida
Kurs, Riddu siida
15:00
Riddu Siida
15:00
Riddu Siida
16:00
Báldalávvuene
17:30
Kultursalen
Konsert
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
23:59
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
23:59
Báldalávvuene