Seminar: Krigens påvirkning på urfolk i Russland

Seminar

Russlands militære angrep på Ukraina har alvorlige konsekvenser for livene til urfolk i Russland. Flere urfolkrepresentanter som åpent har motsatt seg Russlands handlinger i Ukraina, har måttet forlate sitt hjemland av sikkerhetsgrunner. For oss urfolk, er tilknytningen til vårt land en integrert del av våre kulturer. 

Mange samiske aktivister flyktet fra Russland etter at krigen brøt ut i Ukraina. Denne samtalen vil ta for seg krigens innvirkning på forholdet mellom samene på russisk side og samer på norsk side av grensen. Hva er dagens situasjon for urbefolkningene i Nord, Sibir og Østen etter den russiske invasjonen av Ukraina?

I dette arrangementet vil vi møte flere representanter for det samiske folket på Kolahalvøya.

Språk: Engelsk

Panel: Andrei Danilov, Aleksandr Slupachik, Andrei Zhvavyi, Valentina Sovkina og Dmitry Berezhkov.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Årets nordlige folk
14:00
Lávddáš
14:15
Nisga'a Longhouse
14:00
Galleriet
17:30
Kultursalen
Konsert
19:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
21:00
Lávdi
Konsert
22:30
Lávdi
23:59
Lávdi
23:59
Báldalávvuene