Årets nordlige folk dagen

Årets nordlige folk

Hvert år inviterer Riddu Riđđu et urfolk til festivalen i kraft av å være Årets nordlige folk. Festivalen anser det som viktig å skape møteplasser for urfolk, og å gi urfolk en plattform til å fortelle sine egne historier. I år har Riddu Riđđu valgt å sette et spesielt fokus på kulturuttrykkene til Lakota-folket, som er en del av Oceti Sakowin (“syv ildsteder”) konføderasjonen. Dans, sang og tromming vil være en viktig del av formidlingen under Riddu Riđđu i år.

Riddu Riđđus publikum vil møte flere av kunstnerne og kulturbærerne som arbeider innen kultur, håndverk, musikk og politikk. De er alle viktige stemmer i fortellingen om Lakota-folket, og om vårt fellesskap som urfolk fra nord.

Årets nordlige folk-dagen er spesielt viet årets gjestefolk. Lørdag 15. Juli fra kl. 14-16 vil publikum bli bedre kjent med de. I tillegg vil Årets nordlige folk være vertskap for sin tipi og en egen lávvu på Riddu Siida der publikum kan møte dem og delta i ulike aktiviteter. 

Programposten er støttet av Utenriksdepartementet. 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

14:15
Nisga'a Longhouse
17:30
Kultursalen
Konsert
19:00
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
21:00
Lávdi
Konsert
22:30
Lávdi
23:59
Lávdi
23:59
Báldalávvuene