UiT Seminaret: samisk lærerkrise?

Seminar

Samiske språk er i en presset situasjon. Det gjelder både lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. En av de mange konsekvensene av fornorskninga var at antallet samiske språkbrukere – og potensielle samiske språkbrukere – gikk drastisk ned. Samtidig har ny politikk og større anerkjennelse ført til større behov for lærerkrefter. Skoler, barnehager, høgskoler og universiteter mangler alle samisklærere. Ei vesentlig utfordring er derfor å finne, rekruttere og utdanne lærere. På årets UiT-seminar spør vi om hva vi kan gjøre for å styrke bruken av samisk språk.

Moderator: Torjer Olsen, Senter for samiske studier, UIT

Samtalen foregår på norsk uten tolk.

Mer info kommer.

del

De neste hendelsene

Årets nordlige folk
14:00
Riddu Siida
15:00
Nisga'a Longhouse
Forestilling
18:00
Kultursalen
20:30
Hovedscene
Konsert
22:30
Hovedscene