Årets nordlige folk dagen

Årets nordlige folk

Hvert år inviterer Riddu Riđđu et urfolk til festivalen i kraft av å være Årets nordlige folk. Festivalen anser det som viktig å skape møteplasser for urfolk, og å gi urfolk en plattform til å fortelle sine egne historier. I år har Riddu Riđđu valgt å sette et spesielt fokus på kulturuttrykkene til inuitter fra Grønland gjennom programområdet Årets nordlige folk. Maskedans og trommedans vil være en viktig del av formidlingen under Riddu Riđđu i år.

Riddu Riđđus publikum vil møte flere av kunstnerne og kulturbærerne som arbeider innen kultur, håndverk, musikk, politikk i Grønland. De er alle viktige stemmer i fortellingen om inuitter fra Grønland, og om vårt fellesskap som urfolk fra nord.

Årets nordlige folk-dagen er spesielt viet årets gjestefolk. Lørdag 16. juli fra kl. 14-16 vil publikum kunne bli bedre kjent med inuitter fra Grønland. I tillegg vil Årets nordlige folk være vertskap for sin tupeq og en egen lávvu på Riddu Siida der publikum kan møte dem og delta i ulike drop-in aktiviteter.

Programposten er støttet av Utenriksdepartementet.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

15:00
Nisga'a Longhouse
Forestilling
18:00
Kultursalen
18:00
Lávddáš
20:30
Lávdi
Konsert
22:30
Lávdi