UIT seminar: Kulturforståelse som nøkkel for bedre helsetjeneste i arktiske områder

Seminar

Hvordan blir tradisjoner og verdier tatt vare på i helsetjenesten som gis til urbefolkning? Sykepleierstudenter fra Canada, Grønland, Russland, Island og Norge vil vise hvordan sykepleiere kan gi bedre helsetjenester når de har kunnskap om kultur og tradisjoner. UiT Norges arktiske universitet er vertskap for en internasjonal sommerskole for sykepleierstudenter og vil vise muligheter og utfordringer i helsetjeneste til urbefolkning. Studentene vil presentere sine meninger og kulturell forståelse som rollespill og i diskusjoner. 

Deltakere: 

 • Canada, Aurora College: Jennifer Pitt
 • Canada, University College of the North:Melanie Duncan
 • Iceland, University of Akureyri: Gudny Lilja
 • Greenland, University of Greenland; Rune Olsen
 • Canada, University of Saskatchewan; Shania Petit
 • Canada, University of Saskatchewan; Randa Jawad-Trudel
 • Canada, Nunavut Arctic College/Dalhousie; Samantha Cooper
 • Canada, Nunavut Arctic College/Dalhousie; Emily-Ann Aoudia-Henrie
 • Russia, Northeastern Federal University (NEFU); Koralina Semenova
 • Russia, Northeastern Federal University (NEFU); Viktoriya Semenova
 • Norway, UiT The Arctic University of Norway; Sara Margareta Kemi Nutti
del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Årets nordlige folk
14:00, 14:30
Nisga'a Longhouse
Forestilling
12:00, 15:00
Kultursalen
Konsert
16:00
Lávddáš
17:00
Bibilioteket
Konsert
20:35
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
23:35
Lávdi