UiT-seminar: Jakt i urfolkssamfunn

Årets nordlige folk
Seminar

Hvordan videreføres tradisjonelle verdier i ulike jaktkulturer? UiT Norges arktiske universitet setter søkelys på jakt og jaktverdier i urfolkssamfunn. Det skjer i forbindelse med at årets gjestefolk på Riddu Riđđu er urfolk fra Taiwan.  De vil fortelle om Hunter School, som er en skole som samler ungdommer fra hele Taiwan til aktiviteter og utflukter. Skolen driver opplæring sentrert rundt tradisjonelle Paiwan aktiviteter og ritualer med hovedfokus på det å være i naturen som jegere. Dette kombinerer vi med en diskusjon om jaktkultur og verdier i en samisk og nordnorsk sammenheng.

Moderator: Else Grete Broderstad

Panel: Sakuni, Ayiken Jiashan, Øyvind Ravna, Karina Kolflaath

Program:

1130-1135: Åpning v/faglig leder Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

 1135-1210: Urfolksrettigheter til jakt og jakttradisjoner på Taiwan v/ Sakinu Ahronglong, forfatter og grunnlegger av the Hunter School, Taiwan

1210-1230: Jakt og tradisjonell skikultur i Altai regionen v/ Ayiken Jiashan, forsker, Xinjiang, Kina

1230-1250: Samiske jakttradisjoner og norske rettsregler v/ professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

1250-1310: Jakttradisjoner sett fra nord! Tilrettelagte aktiviteter og opplæring, med særskilt fokus på kvinner og ungdom v/ samfunnsviter Karina Kolflaath, småviltjeger og leder i Tromsø Jeger- og fiskerforening

1310-1345: Diskusjon

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Riddu siida
12:00, 12:00, 12:00
Riddu Siida
Kunst, Årets nordlige folk
12:00, 12:00, 12:00
Riddu Siida
12:00, 12:00, 12:00
Báldalávvuene
13:00
Báldalávvuene
13:50
Bibilioteket
13:00, 13:00
Nisga'a Longhouse
Kurs, Riddu siida
13:00, 13:00
Riddu Siida
15:00
Bibilioteket
Barn / ungdom, Konsert
16:30
Lávddáš
Forestilling
17:00, 16:00
Kultursalen
19:00
Lávdi
20:25
Lávdi
Konsert
22:05
Lávdi
Konsert
23:40
Lávdi
Konsert
23:50
Báldalávvuene