PHOTOSESSION

Riddu siida

Vil du bli fotografert?  

Fotografering torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12-19 foran Bealljegoahtien ved Riddu Siida.

Under Riddu Riđđu 2016 ønsker vi å fotografere folk med sine festivalklær.  Vår motivasjon er å fange den personlige festivalestetikken og skaffe oss et innsyn på hvordan folk pynter seg til festivalen.

I regi av: Tromsø Museum - Universitetet i Tromsø  og Senter for Nordlige Folk.

 

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

12:50, 12:50
Nisga'a Longhouse
Kurs, Riddu siida
13:00, 13:00
Riddu Siida
Barn / ungdom, Litteratur, Forestilling
15:30
Nisga'a Longhouse
15:00
Bibilioteket
17:00
Bibilioteket
18:40
Lávdi
Konsert, Årets nordlige folk
21:20
Lávdi
Konsert
22:40
Lávdi
Konsert
23:30
Báldalávvuene