UIT seminar:reindrift i Alaska

Seminar

Fra slutten av 1800-tallet til rundt 1940 reiste samer og kvener fra Norge til Alaska for å starte tamreindrift. De var hyret inn for å innføre reindrift i Alaska fordi det var nedgang og nær kollaps i andre ressurser. Opplevelsene derfra er fokus for UiT Norges arktiske universitet sitt festivalseminar. Årets nordlige folk på Riddu Riđđu kommer nettopp fra Alaska og seminaret blir derfor en unik arena for å utveksle historier og erfaringer, samt sette søkelys på formålene med reindrifta i Alaska. Hvem var samene som reiste bortover? Hva opplevde de? Og hva er urfolk i Alaska sitt forhold til reindrift i dag?

Program: 

  • 12:00: Velkommen ved rektor Anne Husebekk
  • 12:15: Samer i Alaska – et forskningsperspektiv, -Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø museum og Ellen Marie Jensen, stipendiat, Institutt for språk og litteratur
  •  12:45: Slekt og kontakter mellom Alaska og Sápmi--Klemet Isaksen Hætta, språkkonsulent, Várdobáiki samisk senter og -Marjorie Tahbone, Alaska Natives

Moderator: Torjer A. Olsen

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

13:45, 12:00
Nisga'a Longhouse
Årets nordlige folk
14:00, 14:30
Nisga'a Longhouse
Forestilling
12:00, 15:00
Kultursalen
Konsert
16:00
Lávddáš
17:00
Bibilioteket
Konsert
20:35
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
23:35
Lávdi