Mánáidfestivála

Mánát ja nuorat

OZA DÁS

Dieđit mánáid Riddu Mánáidfestiválii! Dán jagi festivála álgá bearaščájálmasain dii 14.00 gaskasvahkku suoidnemánu 12.b. ja loahpahuvvo dii 15.30 bearjadaga suoidnemánu 14.b. hirbmat beakkán sámi artisttain.

Mánát gaskal 3 ja 10 jagi besset geahččalit dievva doaimmaid main sihke váhnemat ja mánát besset oahppat juoigat ja atnit sámegiel sániid ja cealkagiid mat gullet doibmii. Mánát gaskal 11 ja 13 jagi ožžot fálaldaga searvat sierra prográmmii man doaimmat leat heivehuvvon veaháš boarrásit mánáide. Doaimmat suoidnemánu 13. ja 14.b. bistet dii 10.00 - 15.30 ja gaskkalduvvet dušše beaiveborramušain dii 12.30. Buot mánát ožžot beaiveborramuša ja oanehissoajatbáiddi. Riddu Riđđu ávžžuha váhnemiid áŋgirit leat mielde prográmmas. Mii deattuhit sámegielgeavaheami festivála čađaheamis. Muhtin doaimmat leat dušše sámegillii ja earát fas dárogillii, main deattuhit sámegielsániid ja -cealkagiid. Dieđihettiin lea vuogas jus dieđihat makkár giela du mánná ságasta, vai sáhttit čohkket joavkkuid agi ja giela vuođul.

Dán jagi doaimmat leat earet eará: Oahpásnuva – Riddu dánsa, goikeguolledearpan, lávvu ja dolla, sámi elliidluođit, rávgga háma ráhkadit, oahppat sámi namaid bidjat, muorrasahen, heastariiden.

Vahnemat mat čuovvo mánát geat eat leat álggan skuvlii ja mas leat festiválalihppu besset sisa festivála guovllus lihppu haga. 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

Bargobájit
11:00
Riddu Siida
11:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
11:00
Riddu Siida
11:30
Nisga'a Longhouse
11:00
Riddu Siida
11:00
Riddu Siida
Bargobájit, Dán jagi davviálbmot
11:30
Riddu Siida
Riddu siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Riddu Siida
Girjjálašvuohta
12:00
Kulturlatnja
Bargobájit, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
Riddu siida, Dáidda
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
Konsearttat, Mánát ja nuorat, Čájálmasat
13:00
Lávddáš
13:00
Nisga'a Longhouse
Seminárat
14:00
14:35
Nisga'a Longhouse
14:00
Bálddalávut
Bargobájit, Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
15:30
Riddu Siida
15:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
15:00
Riddu Siida
16:00
Bálddalávut
16:00
Kulturlatnja
17:30
Bálddalávut
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
Konsearttat
23:59
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
23:59
Bálddalávut