Lávvosáhka: In du dihte gal oro jaska

Seminárat

Mo hállat seksuálalaš illásteami ja dohkketmeahttun seksuálalaš láhttema birra Sámis? Buohkat dovdet soapmása lagas bearrašis, fulkkiid siste, bargobáikkis dahje ustibiid gaskkas geasa dát čuohcá njuolga, leš dal oaffar, vearredahkki dahje oapmahaš. Liikká ii hállojuvvo doarvái. 

Báikkálaš servodagat miehtá Sámi eai máhte meannudit áššiid go deaivvadit seksuálalaš vearredaguiguin ja sávakeahtes fuomášumiin. Mot sáhttá leat nu? Maid sáhttit dahkat oaidnit rievdama Sámis? Ja mii bisseha ságastallama ovdáneamis?

Dán ságastallamis deaivvadit Dávvet Bruun-Solbakk, Kátjá Rávdná Broch Einebakken ja Beaska Niillas. Ságastallan lágiduvvo ovttas Nuorra Sámi Lávddin, ođđa nuoraidráidduin Oro jaska ja Alfredfilm:in.

Giella: Davvisámegiella.

Mii lea Lávvosáhka? 
Dán jagi almmuha Riddu Riđđu ođđa konseapta, mii lea oassin semináraprográmmas: Ságastallanráidu mii gohčoduvvo Lávvosáhka. Dát ságastallamat leat Bálldalávuin, ja ságastallamiid ulbmil lea guođđit oarjemáilmmi ságastallanmálliid ja máhccat eahpeformála ságastallamii. 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
23:59
Bálddalávut
Konsearttat
23:59
Lávdi