Prográmma 2024

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

10:00

10:00

Mánát ja nuorat
14:00

14:00

Mánát ja nuorat
Riddu Siida
10:00

10:00

Mánát ja nuorat
Mánát ja nuorat
Riddu Siida
11:00

11:00

Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
12:00

12:00

Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
Riddu Siida
14:30

14:30

Čájálmasat
Kulturlatnja
17:30

17:30

Kulturlatnja
18:15

18:15

19:00

19:00

Konsearttat
Lávdi
20:30

20:30

Konsearttat
Lávdi
22:00

22:00

Konsearttat
Lávdi
23:30

23:30

Konsearttat
Lávdi
10:00

10:00

Mánát ja nuorat
Riddu Siida
Mánát ja nuorat
Riddu Siida
11:00

11:00

Riddu Siida
Bargobájit, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit
Riddu Siida
12:00

12:00

Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
Seminárat, Girjjálašvuohta
Kulturlatnja
Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
13:30

13:30

Bálddalávut
19:00

19:00

Konsearttat
Lávdi
20:30

20:30

Konsearttat
Lávdi
22:15

22:15

Konsearttat
Lávdi
23:59

23:59

Konsearttat
Lávdi
10:00

10:00

Mánát ja nuorat
11:00

11:00

Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
Bargobájit
Riddu Siida
Bargobájit, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
11:30

11:30

Kulturlatnja
12:00

12:00

Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
Riddu Siida
Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
Riddu Siida
12:30

12:30

Čájálmasat
Kulturlatnja
20:30

20:30

Konsearttat
Lávdi
22:15

22:15

Konsearttat
Lávdi
23:59

23:59

Konsearttat
Lávdi