Árdnabalkkašupmi

Girjjálašvuohta

Árdna-balkkašupmi: Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás
UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš juohkiba bálkkašumi dán jagáš buoremus masterčállosii eamiálbmotfáttás. Bálkkašupmi geigejuvvo dan kandidáhttii gii maŋimus lohkanjagi lea čállán dan buoremus masterčállosa mas lea fáddá mii lea čadnon eamiálbmogiidda ja eamiálbmogiid dilálašvuođaide. Bálkkašupmi lea 10 000 ruvnno.

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Konsearttat, Mánát ja nuorat, Čájálmasat
13:00
Lávddáš
13:00
Nisga'a Longhouse
Bargobájit, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
14:00
Bálddalávut
Seminárat
14:00
14:35
Nisga'a Longhouse
15:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
15:30
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
15:00
Riddu Siida
16:00
Kulturlatnja
16:00
Bálddalávut
17:30
Bálddalávut
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
Konsearttat
23:59
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
23:59
Bálddalávut