Drop-in kursa: Luohti/juoigan

Bargobájit
Riddu siida

Dát lea praktihkalaš kursa mas hárjehallat iešguđetlágan luđiid. Dás guossohit dolas vuššon gáfe, máistit sámegielat sániid ja guldalit muitalusaid.

Dus eai dárbbaš ovdamáhtut – juoigankursa heive buohkaide. Kurssas beasat oahpásnuvvat eanet juoigamii ja oahppat iešguđetlágan luđiid nugo olbmo-, elliid- ja báikeluđiid, ja soaittát ieš nai movttáskit ráhkadit luođi.

Kursaoahpaheaddji Biret Alette Mienna lea leamaš kursaoahpaheaddjin Riddu Riđus badjel logi jagi. Son lea oahppan oahpaheaddji, juoigá ja muitala olbmuide, sihke okto ja ovttas eará musihkkáriiguin ja son lea bivnnuhis juoigankursa-oahpaheaddji. Biret Alette bargá dál sámi kulturfágain Mátta-Várjjaga kulturskuvllas.

Ovdagihtiidieđiheapmi – kursa 2 beaivvi

Duorastaga suoidnemánu 13. b. dii. 11.00 – 16.00

Bearjadaga suoidnemánu 14. b. dii. 11.00 – 16.00

DROP-IN: Lávvordaga suoidnemánu 15. b. dii. 11.00 – 16.00

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

12:45
Nisga'a Longhouse
Dán jagi davviálbmot
14:00
Lávddáš
14:00
Galleriija
14:15
Nisga'a Longhouse
17:30
Kulturlatnja
Konsearttat
19:00
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
21:00
Lávdi
Konsearttat
22:30
Lávdi
23:59
Bálddalávut
Konsearttat
23:59
Lávdi