NUORAT

Mánát ja nuorat
To participate in this event you have to register

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat juoigat ja ráhkadit vuosttaldandáidaga? Háliidatgo oaidnit čáffadis konsearttaid? Leatgo gaskal 15 ja 25 jagi boaris? Searvva nuoraidprográmmii Riddu Nuorat. 

  • Riddu Nuorat lágiduvvo gaskavahkus lávvordahkii, Riddu Riđđu festivála áigge.
  • Deaivvadeamis beasat deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin miehtá máilmmis, oahppat inuihta čottalávluma ja searvat bargobádjái mas politihkalaš váikkuheapmi ja aktivisma leat fáddán.
  • Oassálastindivat gokčá festiválabileahta Riddu Riđđui, borramuša ja orruma skuvllas, mii lea áibbas lahka festiválaguovllu.
  • Deaivvadeamis geavahuvvo sámegiella, dárogiella, eŋgelasgiella ja ruoššagiella. Mis leat dulkkat.
  • Muitte ahte prográmma lea alkoholaheapmi!
  • Dutnje sáddejuvvo sierra Nuorat bileahttakoda maŋŋilgo du ohcamuš lea dohkkehuvvon.
  • Biebmu:Buot oasseváldit ožžot nuvttá iđit- ja beaivebiepmu ja váldomállása festivála áigge.
  • Mátki: Riddu Riđđu máksá mátkki eanemusat 500 NOK. Sádde midjiide mátkerehkega mátkki maŋŋá ja bija mielde mátkegoluide guoski guittiid. Lea dehálaš vurket buot guittiid!

Eanet dieđut prográmmas bohtet!

Almmuheapmi DÁS

E-poasta: [email protected]

 

 

share

The next events

10:00
Galleriija
11:00
Girjerádju
11:00
Nisga'a Longhouse
12:00
Yurta
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
Bargobájit, Riddu siida
12:00
Riddu Siida
Riddu siida
13:00
Yurta
Dán jagi davviálbmot
14:00
Riddu Siida
14:00
Nisga'a Longhouse
17:00
Mánát ja nuorat, Čájálmasat
17:00
Lávddáš
Bargobájit, Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
17:30
Riddu Siida
Riddu siida
17:00
Yurta
17:00
Kulturlatnja
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
18:30
Lávdi
Bargobájit, Riddu siida, Dán jagi davviálbmot
18:00
Riddu Siida
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat, Dán jagi davviálbmot
23:58
Bálddalávut
Konsearttat
23:45
Lávdi