Boklansering med Aino Hivand

Litteratur

Ravnenes kamp er en tospråklig bildebok for barn. Den tar opp språk- og identitetsproblematikk gjennom en fortelling om ravner fra de to stedene Skare og Vyen. Vyen- ravnene fremstilles som de undertrykte og sårbare. Gjennom deres hverdagsliv generelt og denne historien spesielt, følger vi ravnefamilienes kamp for å ta tilbake sine rettŠigheter. Tekst og illustrasjoner av Aino Hivand. Rauni Magga Lukkari har oversattŠ til nordsamisk. Aino Hivand er kunstner og forfaŠer fra Sør- Varanger. Hun bor nå i Manndalen.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

12:50, 12:50
Nisga'a Longhouse
Litteratur, Seminar
13:30
Bibilioteket
Kurs, Riddu siida
13:00
Riddu Siida
Forestilling
17:00, 16:00
Kultursalen
17:00
Bibilioteket
Konsert
19:00
Lávdi
Konsert
20:20
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert
23:25
Lávdi
Konsert
23:50
Lávdi