MINI KILDINSAMISK SPRÅKKURS

Kurs
Riddu siida

Kildin- samisk er det største av de samiske språkene i Russland og blir brukt av samer på Kola. På dette mini-språkkurset kan du lære deg ord og fraser på dette truede språket.

Oppmøte ved Nisga'a huset.Ingen påmelding. Kursholder: Anna Afanasyeva.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Litteratur, Seminar
13:30
Bibilioteket
Forestilling
17:00, 16:00
Kultursalen
17:00
Bibilioteket
Konsert
19:00
Lávdi
Konsert
20:20
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi
Konsert
23:50
Lávdi
Konsert
23:25
Lávdi