Buošši-bálkkašupmi

Čájálmasat

Riddu Riđđu ja Davviálbmogiid guovddáš juhket Buošši-bálkkašumi dán jagi Riddu Riđđus. Buošši-bálkkašupmi lea kulturbálkkašupmi mii addo olbmuide, joavkkuide dahje servviide geat leat dahkan positiivvalaš árjja čalmmustahttit mearrasámi kultuvrra ja giela; juogo daguideaset bokte dahje go leat ovdagovvan.

Davvi-Romssas sátni buošši ii čujut goappáge sohkabeallai, ja dat lea rámideaddji sátni mii govvida olbmo guhte lea árjjálaš, viššal, duostil ja balu haga.

 

share

Boahttevaš dáhpáhusat

18:30
Lávdi
Konsearttat
19:00
Lávdi
Konsearttat
20:30
Lávdi
Konsearttat
22:00
Lávdi
23:59
Bálddalávut
Konsearttat
23:59
Lávdi