Urfilm: Binnáš vel!

Film

I Binnáš vel! får du se en samling kortfilmer som tematiserer urfolks forhold til land og vann, og manglende selvstyre over egne ressurser.

Dette filmprogrammet er en del av utstillingen i galleriet. Visningen varer i 30 min og foregår i Nisga’a-huset. Det er ingen forhåndsbooking av billetter.

Geaidnoearus / Ved Veiskillet

Sápmi/Norge, 2022, 15 min. Dokumentar.
Regi/manus: Elina Waage Mikalsen og Magnus Holmen
Språk: norsk, engelsk tekst

En roadtrip langs Repparfjord som forteller om mineralutvinning og solidaritet. Om en tidligere forurenset fjord som sakte kommer til liv. Et kontrastfylt terreng og midtpunktet for en konflikt der samiske rettigheter og naturvern møter en norsk prøvestein.

Repparfjorden i Nord-Norge er truet etter at Regjeringen godkjente planene om sjødeponi. Fjorden er en nasjonal laksefjord, er gyteområde for kysttorsk og et viktig område for samisk reindrift.

Elina Waage Mikalsen og Magnus Holmen (f. 1992 og 1991) bor og jobber i Oslo. Waage Mikalsens arbeider springer ofte ut fra hennes sjøsamiske bakgrunn hvor hullene etter fornorskninga blir stier til nye narrativer. Holmen arbeider med levende bilder og er også medlem av kuratorkollektivet HÆRK. Med utdanning innen film og kunst, arbeider de sammen for å utforske komplekse spørsmål rundt identitet, landskap, marginaliserte fortellinger, og samiske perspektiver i naturkatastrofens tid.
 

In the Shadow of the Tugtupite

Kalaallit Nunaat, 2020, 6 min. Dokumentar.
Regi/manus: Inuk Jørgensen
Språk: grønlandsk, engelsk tekst

En poetisk kortdokumentar som stiller spørsmål rundt ressursutvinning i fortid og fremtid, og hva gruvedrift kan ha å si for Grønlands søken etter selvstendighet.

Inuk Jørgensen (f. 1981) fra Qaqortoq, Kalaallit Nunaat, er en prisvinnende filmskaper som fokuserer på personlige historier om inuitters kultur, historie og identitet.

Duhát jagi

Sápmi, 2022, 6 min. Dokumentar
Regi/manus: Ellos Deatnu
Språk: nordsamisk, engelsk tekst

Elva Deatnu (No. Tana) er stille fordi statene Norge og Finland har bestemt seg for å legge ned totalforbud mot laksefiske grunnet lav bestand. På nordsamisk har ordet bivdit to betydninger: den konkrete handlingen når du prøver å fange noe, men bivdit betyr også å spørre om noe for noen. I denne kortfilmen er bivdit det sentrale spørsmålet. Filmen er også en audiovisuell hyllest til Tanavassdraget og den innbygger, atlanterhavslaksen.

Ellos Deatnu (Leve Tana!) er en aktivistgruppe som motsetter seg Tanaavtalen og fremmer samenes selvbestemmelse og lokal administrasjon i Tana-området. Gruppen består av lokale samer fra Tana-dalen samt andre aktive.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:15
Lávddáš
13:00
Kultursalen
14:00
Nisga'a Longhouse
14:00
Yurta
15:00
Nisga'a Longhouse
Forestilling
18:45
Lávdi
Konsert
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi