Fotografering

Riddu siida

Vil du bli fotografert? 

Fotografering torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12-24 foran Bealljegoahtien ved Riddu Siida.

Under Riddu Riđđu 2021 ønsker vi å fotografere folk med sine festivalklær.  Vår motivasjon er å fange den personlige festivalestetikken og skaffe oss et innsyn på hvordan folk pynter seg til festivalen.

 

I regi av:

Fotograf Mari Karlstad og folklorist Marit Anne Hauan

Norges arktiske universitetsmuseum, UiT.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

13:30
Galleriet
13:30
Nisga'a Longhouse
15:30
Lávddáš
Forestilling
17:30
Lávddáš
Konsert
20:00
Lávdi
Konsert
21:30
Lávdi