"Under grønn himmel" - en samtale om Odd Marakatt Sivertsens forfatterskap

Litteratur

Møt forfatter og billedkunstner Odd Marakatt Sivertsen i en samtale med Irene Larsen.

Odd Marakatt Sivertsen fra Kåfjord bruker sin samiske og læstadianske bakgrunn som inspirasjon i sine verk. I 2008 debuterte han som forfatter med selvbiografien Med havet i hånden. Boken skildrer en læstadiansk oppvekst i Lyngen preget av pietistiske fromhetstradisjoner, men også et lokalsamfunn hvor samhold og fellesskap står sterkt. For tiden ferdigstiller Marakatt Sivertsen en roman om Birtavarres gruver. Marakatt Sivertsen er også en internasjonalt anerkjent billedkunstner. Bildene hans har blant annet blitt stilt ut i Århus, Karasjok, Sumiainen og Berlin.

Irene Larsen (f.1964) er lyriker og lærer fra Skjervøy kommune i Nord-Troms. Den sjøsamiske bakgrunnen hennes gir farge til en kontrastfylt og billedrik poesi om det nordnorske livet i historisk, mytologisk og moderne perspektiv. Hun har siden 2015 vært ansatt ved lærarutdanninga ved Tromsø arktiske universitet. Hun har òg tatt på seg oppdrag for Den kulturelle skolesekken. Larsen sin lyrikk er preget av samisk kultur, hverdagsliv og mytologi, i samspill med det moderne, urbane og globale.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag   

Forestilling
17:30
Lávddáš
Konsert
20:00
Lávdi
Konsert
21:30
Lávdi