Riddu Nuorat

Mánát ja nuorat
Bargobájit

Háliidatgo deaivat eará sámenuoraid? Háliidatgo oahppat dálkkádatášši birra sámi geahččanguovllus? Háliidatgo vuolgit Riddu Riđđui?

Riddu Nuorat lea prográmma nuoraide gaskal 15 ja 25 jagi. Riddu Nuorat lágiduvvo gaskavahkus 13.7 gitta lávvordahkkii 17.7. Beasat vuolgit konsearttaide, oassálastit bargobájiin ja servvoštallat eará oasseváldiiguin.

Oasseváldit idjadit Olmmáivákki skuvllas mii lea hui láhka festiválaguovllu. It dárbbaš buktit bolstara/gávnniid/sihkaldaga, dan mii ordnet. Muhto buvtte fal liegga biktasiid, arvebiktasiid ja gávtti, jus dus lea. Festivála lea olgun ja láve šaddat galmmas eahkedis. Prográmma lea sihke sámegillii, dárogillii ja eŋgelasgillii.

Oassálastin máksá 500 NOK ja gokčá festiválapássa, idjadeami ja borramuša. Go leat dieđihan de oaččut vuoláduskoda man geavahat oastin dihte hálbbiduvvon festiválapássa TicketCo bokte.

Dán jagi Riddu Nuorat lea ovttasbargu sámi nuoraidservviiguin SuomaSámiNuorat, Sáminuorra ja NSR-N.

Dieđit DÁS.

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

Konsearttat, Mánát ja nuorat, Čájálmasat
13:15
Lávddáš
18:00
Galleriija