Jaskatvuođa maŋŋá: Sexy Sápmi

Dáidda

Seammás go leat garra jávohisvuođanorpmat Sámis, de eallit mii áiggis gos hállojuvvo eanet ja eanet goruda, sohkabeali ja seksualitehta birra almmolaš lanjas. Riddu Riđđu háliida doarjut dán ovdáneami ja ovddidit dan ságastallamiid bokte. Mo galgat beassat viidásut servvodahkan? Makkár guottuid háliidit mii ovddidit nuoraide ja boahttevaš buolvvaide?

Jus galgá ulbmilis ságastallan de ferte min iežamet kultuvra ja historjjá leat vuolggasadjin.

Dán jagáš dáiddačájáhus Riddu Riđđus guorahallá oktavuođaid gorudii, sohkabeallái ja seksualitehtii sámi perspektiivvas. Čájáhus čohkke dáidagiid dáiddáriin geat lahkonišgohtet fáttá iešguđet láhkái ja iešguđet mediaid bokte.

Jaskatvuođa maŋŋá: Sexy Sápmi lea ovttasbargu gaskal Riddu Riđđu ja Davvi álbmogiid guovddáža. Čájáhusa buvttadeaddji lea Ellen Berit Dalbakk. Nordisk kulturkontakt ja Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkan leat dorjon čájáhusa.

Čájáhusa oainnat gallerijas dáid áiggiid:

Duorastaga: 13-18
Bearjadaga: 12-18
Lávvordaga: 12-18

share

Boahttevaš dáhpáhusat

Gaskavahkku    Duorasdat    Bearjadat    Lávvordat   

12:30
Kulturlatnja
13:30
Nisga'a Longhouse
13:30
Lávddáš
Čájálmasat
17:00
Kulturlatnja
Konsearttat
18:00
Lávdi
Konsearttat
20:00
Lávdi
21:30
Lávdi
Konsearttat
23:00
Lávdi