Kunstutstilling: Binnáš vel!

Kunst

“Binnáš vel!” er nordsamisk og betyr bare litt mer. Hvor ofte har vi ikke hørt dette når regjeringen eller private selskaper ønsker å bygge på urfolks land? De vil ha «bare litt» for vindturbiner. Litt for gruver. For hytter, oppdrettsanlegg, kraftledninger, turisme, fabrikktrålere. Bare litt. Men hva er igjen av våre land og farvann? Og hva skjer med folket?

Binnáš vel! er en utstilling med kunstnere fra Sápmi og Grønland. Utstillingen er kuratert av Gry Spein. Prosjektet er et partnerskap mellom Riddu Riđđu, Davvi álbmogiid guovddáš og Nordisk kulturfond.

Utstillingen åpnes onsdag 13. juli kl 18.00. Utstillingen er åpen til 2. september.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

Riddu siida, Årets nordlige folk
12:00
Riddu Siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Nisga'a Longhouse
Forestilling
12:30
Kultursalen
Konsert, Barn / ungdom, Forestilling
13:15
Lávddáš
14:00
Nisga'a Longhouse
15:00
Nisga'a Longhouse
17:00
Lávddáš
17:00
Yurta
Forestilling
18:00
Kultursalen
19:00
Lávdi
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi