"Ingen tårer i Moskogaisa" - en samtale om Odd Marakatt Sivertsens forfatterskap

Litteratur

Birtavarre på 1900-tallet. Hva skjer når et internasjonalt selskap trenger inn i et lukket samfunn og forårsaker to oversvømmelser i dalen, uten å betale erstatning til bygdefolket? Og hva skjedde med småbruket og fjordfisket som sjøsamer, kvener og nordmenn alltid hadde levd av? Gruvene i Moskogaisa og andre gruver i Birtavarrefjellene er blitt betegnet som et skrekkeksempel på hvordan industri ikke skal drives.

Få med deg samtalen mellom forfatterne Odd Marakatt Sivertsen og Irene Larsen om den ferske romanen "Ingen tårer i Moskogaisa".

Odd Marakatt Sivertsen fra Kåfjord bruker sin samiske og læstadianske bakgrunn som inspirasjon i sine verk. Romanen "Ingen tårer i Moskogaisa" kom i 2021 og skildrer et av de første industriprosjektene i samiske områder, i Birtavarre-fjellene nord i Troms (1898-1919). Marakatt Sivertsen er også en internasjonalt anerkjent billedkunstner. Bildene hans har blant annet blitt stilt ut i Århus, Karasjok, Sumiainen og Berlin.

Irene Larsen (f.1964) er lyriker og lærer fra Skjervøy kommune i Nord-Troms. Den sjøsamiske bakgrunnen hennes gir farge til en kontrastfylt og billedrik poesi om det nordnorske livet i historisk, mytologisk og moderne perspektiv. Hun har siden 2015 vært ansatt ved lærarutdanninga ved Tromsø arktiske universitet. Hun har òg tatt på seg oppdrag for Den kulturelle skolesekken.

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

17:00
Lávddáš
17:00
Yurta
Forestilling
18:00
Kultursalen
19:00
Lávdi
19:00
Lávdi
20:30
Lávdi
Konsert
22:00
Lávdi