Fotografering

Riddu siida

Vil du bli fotografert? 

Fotografering torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12-24 foran Bealljegoahtien ved Riddu Siida.

Under Riddu Riđđu 2021 ønsker vi å fotografere folk med sine festivalklær.  Vår motivasjon er å fange den personlige festivalestetikken og skaffe oss et innsyn på hvordan folk pynter seg til festivalen.

 

I regi av:

Fotograf Mari Karlstad og folklorist Marit Anne Hauan

Norges arktiske universitetsmuseum, UiT.

del

De neste hendelsene

Riddu siida
12:00
Riddu Siida
12:00
Galleriet
12:00
Nisga'a Longhouse
13:30
Nisga'a Longhouse
14:00
Kultursalen
Årets nordlige folk
14:00
Lillescenen
18:15
Hovedscene
Konsert
20:00
Hovedscene
Konsert
21:30
Hovedscene
Konsert
23:00
Hovedscene