Etter stillheten: Sexy Sápmi

Kunst

Samtidig som det er sterke normer for taushet i Sápmi lever vi i ei tid der det snakkes mer og mer åpent og offentlig om kropp, kjønn og seksualitet. Riddu Riđđu ønsker å støtte denne utviklinga og bidra til en mer åpen samtale om disse viktige temaene. Hvordan skal vi komme videre som samfunn? Hvilke holdninger vil vi overføre til dagens unge og kommende generasjoner?

For at samtalen skal bli meningsfull må vi ta utgangspunkt i vår egen kultur og ta hensyn til vår historie.

Årets utstilling på Riddu Riđđu undersøker forholdet til kropp, kjønn og seksualitet i et samisk perspektiv. Utstillingen viser verk fra kunstnere som nærmer seg temaene på ulike måter og gjennom ulike medier.

Jaskatvuođa maŋŋá: Sexy Sápmi er et samarbeid mellom Riddu Riđđu og Senter for nordlige folk. Utstillinga produseres av Ellen Berit Dalbakk og er finansiert av Nordisk kulturkontakt og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utstillingen kan sees i Galleriet på følgende tidspunkt:

Torsdag: 13-18
Fredag: 12-18
Lørdag: 12-18

del

De neste hendelsene

Onsdag    Torsdag    Fredag    Lørdag    Søndag

12:30
Kultursalen
13:30
Nisga'a Longhouse
14:30
Lávddáš
Forestilling
17:00
Kultursalen
Konsert
18:00
Lávdi
20:00
Lávdi
21:30
Lávdi
23:00
Lávdi