Ylva

Konsearttat

Ylva lea veaháš imašlaš konstellašuvdna, go atnet elektromusihka vuođđun ja dasa seaguhit juoigama ja jazztrompehta. Joavkkus leat njealje musihkkara golmma našuvnnas, geain buohkain lea áibbas iešguđetlágán musihkkalaš duogáš. Barget ovtta njuolggadusa vuođul: ”Allet goassege ovttasbargga, earetgo lávddi nalde!” Sámi aktivisma ja sierra sámi burlesque šovva lea oassi das maid beasat muosáhit dáinna joavkkuin! 

share

The next events

Konsearttat
23:25
Lávdi
Konsearttat
23:50
Lávdi