Riddu Riđđu: Open Call

Riddu Riđđu bovde sámi dáiddáriid ohcat doarjaga dáiddalaš prošeavttaide. 

Sámi dáiddárat, beroškeahttá gos orrot, sáhttet ohcat válmmas buvttuiguin dahje ođđa buvttuid álgoárvalusaiguin. Sáhtát ohcat beroškeahttá šáŋŋeris dahje šáŋŋerrasttildeaddji prošeavttaiguin (fuomáš ahte lea sierra call filmmaide). Riddu Riđđu ohcá ođđahutki prošeavttaid main leat eamiálbmogiid muitalusat guovddážis, mat ovttasbarget eará sámi- dahje eamiálbmotdáiddáriiguin ja mat fátmmastit eamiálbmotgielaid. Riddu Riđđu máksá honorára ja sáhttá máksit buvttadandoarjaga ođđabuvttademiide mat vuosttaš geardde vuosehuvvojit Riddu Riđđus.

Ohcamuš seahtá sisttisdoallat:

  • oanehis prošeaktačilgehus mii lea eanemusat 1 A4-siidu, mas leat dieđut makkár dáiddárat/artistat oassálastet
  • bušeahtta/golut
  • govat dahje sárggastusat, eanemusat 10 gova
  • vejolaččat liŋkka videoi (muitte sáddet video beassansáni)
  • ohcamušat sáddejuvvojit [email protected] ja čálistat Riddu open call fáddáduovdagii 

Ohcanáigemearri: vuossárga ođđajagemánu 4.b. 2021 

Urfilm shorts

Riddu Riđđu bovde sámi filbmadahkkiid ja eamiálbmot filbmadahkkiid sáddet filmmaid festivála oanehisfilbmaprográmmii. 

Filmmat buot šáŋŋeriin sáhttet sáddejuvvot, muhto ii ábut bistit guhkit go 30 minuhta. Riddu Riđđu ohcá filmmaid main eamiálbmogat ieža muitalit muitalusaideaset, ja lea beroštuvvan filmmain main leat eamiálbmogat sihke ovddabealde ja maŋábealde kámera. Áinnas eamiálbmotgielat filmmat. Filbma ferte leat tekstejuvvon eŋgelasgillii (filmmat tekstema haga sáhttet sáddejuvvot, muhto fertejit leat tekstejuvvon ovdal go festiválas vuosihuvvojit). Riddu Riđđu máksá čájáhusbuhtadusa filmmaid ovddas mat válljejuvvojit festiválaprográmmii. 

Ohcamuš seahtá sisttisdoallat:

  • oanehis čálus filmma birra ja vejolaččat oasseválddiid birra (eanemusat ½ A4-siidu)
  • liŋka ja beassansátni filbmii
  • sádde ohcamuša [email protected] ja čális Urfilm shorts fáddáduovdagii 

Ohcanáigemearri: cuoŋománu 7.b. 2021