Riddu Riđđu 2020 šluhttejuvvon

Ráhkkis ustibat,

Dán geasi ii šatta Riddu Riđđu festivála. Odne bođii diehtu Norgga ráđđehusas ahte lágideamit mas eanet go 500 olbmo leat gildojuvvon čakčamánu 1. b. rádjái.

Dát lea dieđusge hui váivi min mielas, go eat beasa čoahkkanit ja ávvudit sámi ja álgoálbmot kultuvrra, musihka ja dáidaga. Sámis šaddá earálagan geassi min dábálaš deaivvadanbáikkiid haga.

Mii plánegoahtit Riddu Riđđu festivála 2021:s, min 30 jagi ávvudeapmi festiválan, ja mii sávvat oaidnit din buohkkaid dallle.

Dassái go sáhttit fas lágidit festivála de áigot mii geavahit áiggi bargat sámi ja álgoálbmotkultuvrra ja -dáidaga ovdii.

Sii geat leat jo oastán bileahtaid ožžot mis dieđuid maila/telefuvnna bokte. Buohkat ožžot vejolašvuođa oažžut ruđa ruovttuluotta dahje sirdit bileahta boahtte jahkái.