OPEN CALL: Ohcat bonju eamiálbmot dáiddáriid

Maŋimuš 24 jagi lea Riddu Riđđu festivála čalmmustan davviguovlluid eamiálbmogiid "Dán jagi davvi álbmot" namahusain. Dáinna vugiin leat beassan buorebut oahpásmuvvat dihto eamiálbmotgin jahkásaččat sihke dáiddalaččat ja kultuvrralaččat.  

Dán jagi jorahat prošeavtta, go gudnejahttit bonju eamiálbmogiid “Dán jagi davvi álbmogin”.  

Namahusain “bonju eamiálbmogin” oaivvildat olbmuid geain lea eamiálbmot duogáš ja atnet iežaset LHBTQIA2S+:in. Sáttagoddi mii válljejuvvo šaddá oassin festivála prográmmas ja searvá ságastallamiidda, lágida kurssaid ja čájeha iežas dáidaga.   

Mii leat rahpasat buotlágan dáiddalaš- ja kulturlágidemiide. Dat sáhttá ovdamearkka dihte leat musihkka, dánsun, muitaleapmi, dáidda, duodji, jna.  

Lea go dus beroštupmi searvat sáttagoddái?   

Sáddes midjiide e-poastta, mas lea:  

  • Oanehaš čilgehus iežat prošeavtta dahje dáiddalašvuođa birra, dahje vuohki mo searvvašit (eanemusat ovtta A4-siidu)  
  • Govat, tevnnegat dahje videoi (eanemusat logi gova)  
  • Ohcamuša sáddet: [email protected] bajilčállagiin: Riddu NPOTY Open Call  

Ohcanáigemearri: cuoŋománu 1.b. 2024