Illusáhka: Riddu Riđđu lea ožžon 1 mill

Riddu Riđđu lea ožžon 1 mill jahkái golbma jagi Norgga ráđđehusa davviguovlludieđáhusa bokte. Dát ruhta lea oaivvilduvvon riikkaidgaskasaš delegataprográmmi. Dáinna ruđain sáhttit bovdet lágideddjiid ja kuratoriid Sápmái vai sii besset vásihit ja oahppat mii dáhpáhuvvá Sámi dáiddamáilmmis. Ja dát mearkkaša maid ahte eanet sámi dáiddárat ja artisttat besset máilbmái.⁠

Riddu Riđđu lea ovddastan sámi dáidaga ja kultuvrra máŋggaid jagiid. Festivála Gáivuonas doaibmá jo gávnnadanbáikin gos lágideaddjit sáhttet oažžut oktavuođa dáiddáriiguin ja kulturbargiiguin ollu iešguđetlágán šáŋŋeriin. Olgoriikkadepartemeantta juolludemiin oažžu Riddu Riđđu vejolašvuođa bovdet riikkaidgaskasaš lágideddjiid sierra delegáhttaprográmmii.

Sandra Márjá West, Riddu Riđđu festiválajođiheaddji, dadjá dáinna lágiin merkejuvvon ruđaid birra, mat bohtet ráđđehusas:

“Mii leat hui ilus go oažžut vejolašvuođa ráhkadit riikkaidgaskasaš delegáhttaprográmma. Jáhkán dan šaddat ávkin sámi dáiddáriidda, vai eanet oidnogohtet máilmmis, ja vai lágideddjiin lea buoret máhttovuođđu go galget programmeret sámi dáidagiid. Dát máhttu lea dehálaš vai sámi dáiddárat galget beasset ovdanbuktit dáidagiiddiset iežaset eavttuid vuođul.”

Beroštupmi eamiálbmotdáidagii lassána dađistaga riikkaidgaskasaš kulturaktevrraid gaskkas ja norgga kulturásahusain lea ain bargu programmeret eanet sámi dáidagiid. Deaddil DÁSA lohkat eanet ráđđehusa davviguovlludieđáhusas.