Gelddolaš gulahallanvirgi Eurohpá stuorámus álgoálbmotfestiválas

Riddu Riđđu festivála ohcá du geas lea hállu gelddolaš ja máŋggabealat festiválabargui!

Mii ohcat árjjalaš ja čorgadis mielbargi min festiválii, geas šaddá ovddasvástádus festivála gulahallanbargguin ja kánturdoaimmain.

Dus lea oahppu ja/dahje vásáhus kánturhálddahusas, gulahallan- ja márkanastinbarggus.

Gáibiduvvojit buorit njálmmálaš ja čálalaš gulahallandáiddut sihke dárogillii ja eŋgelasgillii. Lea ovdamunni máhttit davvisámegiela.

Buorre IT-máhttu lea dárbbašlaš. Mii geavahit dál Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Canva ja Drupal vuogádagaid. Vásáhusat daiguin reaidduiguin lea ovdamunni. 

Don fertet liikot bargat bargobirrasis mas lea alla leahttu ja máŋggalágan barggut. Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo.

Barggut

Buvttadit teavsttaid/videoid festivála márkanfievrrideapmái iešguđetlágan kanálain.

Čuovvolit ja implementeret festivála visuála profiilla 

Váldoovddasvástádus festivála gálvoprofiilla ektui.

Gulahallan iešguđetge buvttamáhcaheddjiiguin mat gullet virggi ovddasvástádussii.

Festivála kontuvrra beaivválaš jođiheapmi, dákko bokte maid álkes hálddahuslaš ja ekonomalaš barggut

Hálddahuslaš ja praktihkalaš barggut festivála čađaheami oktavuođas

Barggu čuovvu veaháš mátkkošteapmi, eahket- ja vahkkoloahpabargu.

Kvalifikašuvnnat maid dáhttut:

 • Leat iešheanalaš bargguin ja nanu čađahannávccat
 • Buorit čállin- ja ovdanbuktinattáldagat
 • Vásáhusat sisdoallobuvttademiin digitála duovdagiidda.
 • Hálddašit fotografiija ja video
 • Áŋgir
 • Buorit ovttasbargoattáldagat
 • Geabbilvuohta bargoáiggiid ja bargguid ektui
 • Nákca jođánit jorgalit ja gierdat tempomolsuma
 • Bálvaluseaddjái, positiiva ja olmmošeaddjái.

Virgi biddjojuvvo seamma jovkui go festivála eará bargit. Personálajođiheaddji lea festivála beaivválaš jođiheaddji.

Mii fállat:

 •  Buori bargobirrasa nana ja hárjánan festiválas
 •  Máŋggalágan bargguid
 • Buriid vejolašvuođaid persovnnalaš ja fágalaš ovdáneapmái
 • Virggi sisdoalu ja čoahkkádusa heivehit muhtun muddui kandidáhta gelbbolašvuhtii ja bargovásáhussii
 • Buori seastinbáŋkku 1 penšunortnega. Bargoaddi gokčá 6% bálkkás penšuvdnadáhkádussan.

Finnmárkku ja Davvi-Romssa doaibmaguovllu ekonomalaš ovddut, earret eará oahppoloana sihkkun. Loga eambbo dáppe: www.finnmarkognordtroms.no.

Ohcanáigemearri: juovlamánu 31. beaivve

Álgin nu jođánit go vejolaš. Bálká soahpamuša mielde.